Brezplačna dostava nad 39€
Odpošljemo v 24h
Dostavimo v 1-2 dneh
Skupine živali
 1. Ataxxa pipeta za pse nad od 4 do 10 kg, 1,0 ml/4 ampule
 2.  

  Ataxxa pipeta za pse nad od 4 do 10 kg, 1,0 ml/4 ampule

  Ataxxa - vaša izbira za zaščito pred klopi!

  • Veterinarsko zdravilo brez recepta
  • Učinkuje proti klopom in bolham ter njihovim bubam
  • Hitra učinkovitost
  • Deluje že ob stiku - občutek ''pekočih nog'' parazitu prepreči prehranjevanje in tako ugriz
  • Ne uporabljajte pri mačkah! Zdravilo vsebuje permetrin, ki pri mačkah povzroča zastrupitev!
  • Pakiranje vsebuje 4 pipete - za 4 mesece uporabe
  • Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom
  • Primerno za pse od 4 kg do 10 kg telesne teže
  ID 48092 Podroben opis
  39.16
  Cena39,16 €
  Cena po odštetem bonusu* največ 38,38 €
  Bonus na kartico vsaj 0,78 €

Kontakt odgovorne osebe in svetovanje: vetpoteka-rudnik@mrpet.si, telefonska številka: 01 78 10 800 
Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom!

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
TER PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ,
ČE STA RAZLIČNA


Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
KRKA, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenija
Proizvajalec, odgovoren za sproščanje serij:
KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Nemčija

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ataxxa 200 mg/40 mg, kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg
Ataxxa 500 mg/100 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 4 kg do 10 kg
Ataxxa 1250 mg/250 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 10 kg do 25 kg
Ataxxa 2000 mg/400 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 25 kg
permetrin/imidakloprid

3. NAVEDBA UČINKOVIN IN DRUGE(IH) SESTAVIN

Vsaka merilna kapalka z 0,4 ml vsebuje:
Učinkovini:
permetrin 200,0 mg
imidakloprid 40,0 mg
Pomožna snov:
butilhidroksitoluen (E321) 0,4 mg
Vsaka merilna kapalka z 1,0 ml vsebuje:
Učinkovini:
permetrin 500,0 mg
imidakloprid 100,0 mg
Pomožna snov:
butilhidroksitoluen (E321) 1,0 mg
Vsaka merilna kapalka z 2,5 ml vsebuje:
Učinkovini:
permetrin 1250,0 mg
imidakloprid 250,0 mg
2
Pomožna snov:
butilhidroksitoluen (E321) 2,5 mg
Vsaka merilna kapalka s 4,0 ml vsebuje:
Učinkovini:
permetrin 2000,0 mg
imidakloprid 400,0 mg
Pomožna snov:
butilhidroksitoluen (E321) 4,0 mg
Bistra rumenkasta do rjavkasta raztopina.

4. INDIKACIJE

Zdravljenje in preprečevanje infestacije z bolhami (Ctenocephalides felis).
Bolhe na psu poginejo v enem dnevu po nanosu. Enkratni nanos preprečuje nadaljno
infestacijo z bolhami štiri tedne. Zdravilo se lahko uporablja kot del strategije zdravljenja
dermatitisa zaradi alergije na bolhe.
Zdravilo ima obstojen akaricidni učinek na klope (pri klopih vrste Rhipicephalus sanguineus
in Ixodes ricinus deluje štiri tedne, pri klopih vrste Dermacentor reticulatus pa tri tedne)
in obstojen repelentni učinek (Ixodes ricinus), ki traja tri tedne.
Če so klopi ob nanosu zdravila že prisotni, ni nujno, da bodo poginili vsi klopi v dveh dneh
po nanosu in lahko ostanejo pritrjeni in vidni. Priporoča se odstranjevanje klopov, ki so
prisotni na psu ob nanosu zdravila, da bi preprečili njihovo pritrditev in sesanje krvi.
Enkratni nanos:
- nudi repelentni učinek (proti hranjenju) proti peščeni muhi Phlebotomus pernciosus, ki
traja tri tedne,
- nudi repelentni učinek (proti hranjenju) proti komarju Aedes aegypti od 7 do 14 dni po
nanosu

5. KONTRAINDIKACIJE

Zaradi pomanjkanja podatkov zdravila ne uporabite pri pasjih mladičih, mlajših od 7 tednov
ali lažjih od 1,5 kg telesne mase (zdravilo za pse do 4 kg), 4 kg telesne mase (zdravilo za pse
nad 4 kg do 10 kg), 10 kg telesne mase (zdravilo za pse nad 10 kg do 25 kg) oziroma lažjih od
25 kg telesne mase (zdravilo za pse nad 25 kg).
Ne uporabite v primerih znane preobčutljivosti na učinkovini ali na katero koli pomožno
snov.
Ne uporabite pri mačkah. (Glejte poglavje 12. – Posebna opozorila).
3

6. NEŽELENI UČINKI

V zelo redkih primerih se na mestu nanosa lahko pojavijo srbenje, izpadanje dlake, rdečina,
edem ter erozije. Ti znaki večinoma minejo sami od sebe.
V zelo redkih primerih se lahko pojavijo vedenjske spremembe (vznemirjenje, nemir,
cviljenje, valjanje), gastro-intestinalni simptomi (bruhanje, driska, prekomerno slinjenje,
zmanjšan tek) in nevrološki znaki, kot so zanašanje in trzanje ali letargija pri psih, ki so
občutljivi na sestavino permetrin. Vsi ti znaki so običajno prehodni in minejo sami od sebe.
Nenamerno zaužitje lahko povzroči prehodno bruhanje in nevrološke znake, kot je tremor in
neusklajenost gibov. Zdravljenje je simptomatsko. Specifičnega protistrupa ni.
Pogostost neželenih učinkov je določena po naslednjem dogovoru:
- zelo pogosti (neželeni učinki se pokažejo pri več kot 1 od 10 zdravljenih živali)
- pogosti (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 100 zdravljenih živali)
- občasni (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 1.000 zdravljenih živali)
- redki (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 10.000 zdravljenih živali)
- zelo redki (pri manj kot 1 živali od 10.000 zdravljenih živali, vključno s posameznimi
primeri).
Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za
uporabo ali mislite, da zdravilo ni delovalo, obvestite svojega veterinarja.
Poročate lahko tudi preko nacionalnega sistema za poročanje
https://www.jazmp.si/spletni-obrazec/.

7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT IN NAČIN
UPORABE ZDRAVILA

Pot uporabe in odmerjanje:
Samo za nanos na kožo. Koža ne sme biti poškodovana.
Priporočeni najmanjši odmerek je:
10 mg/kg telesne mase imidakloprida in 50 mg/kg telesne mase permetrina.
Nanesite na kožo in pri odmerjanju upoštevajte telesno maso živali, kot kaže preglednica:

 Psi (telesna masa
v kilogramih)
 Ime zdravila  Volumen (ml)  Imidakloprid (mg/kg telesne mase)  Permetrin (mg/kg telesne mase)
 ?do 4 kg  Ataxxa 200 mg/40 mg, kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg  0,4 ml  najmanj 10  najmanj 50
 od 4 kg do 10 kg  Ataxxa 500 mg/100 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 4 kg in do 10 kg  1,0 ml  10–25  50–125
od 10 kg do 25 kg  Ataxxa 1250 mg/250 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 10 kg in do 25 kg  2,5 ml  10–25  50–125
od 25 kg do 40 kg   Ataxxa 2000 mg/400 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 25 kg  4,0 ml  10–16

50–80

?

Za pse nad 40 kg je treba uporabiti ustrezno kombinacijo merilnih kapalk.
Da bi zagotovili pravilno odmerjanje, je treba kolikor je možno natančno določiti telesno
maso.

Na mestu nanosa zdravila se lahko pojavijo prehodne spremembe kozmetične narave (npr.
luščenje kože, bel ostanek zdravila in zlepljena dlaka).

Način uporabe:
Iz ovojnine vzemite eno merilno kapalko. Držite zaporko z merilno kapalko v pokončnem
položaju. Potrkajte po ozkem delu merilne kapalke, da bo vsa vsebina stekla v njen glavni del
ter zavrtite in snemite zaporko. Zaporko obrnite in jo z drugo stranjo namestite na merilno
kapalko. Pritisnite na zaporko in jo zavrtite, da se pretrga tesnilo, in jo odstranite z merilne
kapalke.

Za pse s telesno maso 10 kg ali manj:
Pes naj mirno stoji. Razdelite dlako v predelu med lopaticami tako, da se vidi koža. Nastavite
vrh merilne kapalke na kožo in jo večkrat močno stisnite, da vso vsebino nanesete neposredno
na kožo.

Za pse s telesno maso nad 10 kg:

Pes naj mirno stoji. Vso vsebino kapalke je treba enakomerno nanesti na štiri mesta na hrbtu
od ramen do korena repa. Na vsakem mestu razdelite dlako tako, da se vidi koža. Nastavite
vrh merilne kapalke na kožo in z rahlim stiskom nanesite del raztopine na kožo.
Ne nanesite preveč raztopine na eno mesto, ker bi je lahko nekaj steklo ob straneh psa.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Da bi zmanjšali ponovno infestacijo z novimi bolhami, je priporočljivo zdraviti vse pse v
gospodinjstvu. Z ustreznim zdravilom je treba zdraviti tudi druge živali v gospodinjstvu. Za
zmanjšanje izpostavljenosti v infestiranem okolju je priporočljiva dodatna uporaba ustreznega
pripravka za okolje, ki učinkuje na odrasle bolhe in njihove razvojne oblike.
Glede na to, kolikšna je infestacija z zunanjimi zajedavci, je včasih potrebno zdravljenje
ponoviti. Med dvema nanosoma zdravila morajo preteči 4 tedni, toda pri živalih, ki so
pogosteje in/ali dalj časa v stiku z vodo, se lahko učinkovitost zdravila zmanjša. V tem
primeru zdravila ne smete uporabiti pogosteje kot enkrat na teden.

10. KARENCA

Ni smiselno.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.
Shranjujte v originalni ovojnini, da se zaščiti pred vlago in svetlobo.
Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na nalepki
in škatli po EXP.

12. POSEBNA OPOZORILA

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:
Posamezni klopi se lahko pritrdijo, oziroma lahko pride do posameznih ugrizov peščenih muh
ali komarjev Aedes aegypti. V neugodnih okoli&scron;činah zato ni možno izključiti prenosa kužnih
bolezni.
Ker zdravilo izrazi repelentni učinek (proti hranjenju) proti komarjem Aedes aegypti 7 dni po
nanosu, je uporaba zdravila priporočljiva 1 teden preden pričakujemo, da bo pes izpostavljen
morebitnemu stiku s temi komarji.
Zdravilo ostane učinkovito proti bolham tudi, če se zdravljene živali zmočijo. Po
enotedenskem namakanju v vodi po eno minuto se čas trajanja insekticidnega učinka proti
bolham ni zmanjšal. Izogibati pa se je treba daljši in večji izpostavljenosti vodi. Pri pogosti
in/ali daljši izpostavljenosti vodi se lahko učinkovitost zdravila zmanjša. V teh primerih
zdravila ne nanesite ponovno pogosteje kot enkrat na teden. Če je treba psa umiti s
šamponom, je treba šampon uporabiti pred nanašanjem zdravila ali najmanj 2 tedna po
nanašanju, da bo zdravilo optimalno učinkovito.
Učinkovitosti zdravila proti klopom po plavanju ali uporabi šampona niso preverjali.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:
Paziti je treba, da vsebina merilne kapalke psu ne zaide v oči ali gobec.
Paziti je treba, da se zdravilo daje pravilno, kot je opisano v poglavju 8. Še posebej je treba
paziti, da zdravljene živali ali živali, ki so z njimi v stiku, zdravila ne bodo zaužile peroralno z
lizanjem mesta, na katerega je bilo naneseno.

Ne uporabite pri mačkah.

Zdravilo je izjemno strupeno za mačke, pri katerih lahko ima usodne posledice, ker mačke
zaradi svoje povsem specifične fiziologije nekaterih spojin, tudi permetrina, ne presnavljajo.
Da ne bi bile mačke nenamerno izpostavljene zdravilu, naj bodo zdravljeni psi po nanašanju
zdravila ločeni od mačk, dokler mesto nanosa zdravila ni suho. Poskrbeti je treba, da mačke
ne bodo lizale mesta, na katero je bilo pri psu naneseno zdravilo. Če se to zgodi, se
nemudoma posvetujte z veterinarjem.

Preden zdravilo uporabite pri bolnih in izčrpanih psih, se posvetujte z veterinarjem.
Zdravilo je strupeno za vodne organizme. Zdravljeni psi še 48 ur po nanosu zdravila ne smejo
v površinske vode, da preprečimo neželene učinke na vodne organizme.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:
Pazite, da zdravilo ne bi prišlo v stik s kožo, z očmi ali usti.
Med dajanjem zdravila ne jejte, pijte ali kadite.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
V primeru nenamernega razlitja po koži takoj sperite z milom in vodo.
Osebe z občutljivo kožo so lahko še posebej občutljive na zdravilo.
Prevladujoči klinični simptomi, ki pa se pojavijo izjemno redko, so prehodne senzorične
motnje na koži, kot so mravljinčenje, pekoč občutek ali otrplost.
Če zdravilo pomotoma zaide v oči, je treba oči temeljito splakniti z vodo. Če dražeč učinek na
koži ali v očesu ne mine, se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za
uporabo ali ovojnino.
Ne zaužijte. V primeru nenamernega zaužitja, se takoj posvetujte z zdravnikom in mu
pokažite navodilo za uporabo ali ovojnino.
Dokler mesto nanosa zdravila ni suho, se psa ne dotikajte, kar velja zlasti za otroke. Za to
lahko poskrbite tako, da psu zdravilo nanesete zvečer. Psi, pri katerih je bil nanos uporabljen
nedavno, ne smejo spati pri lastnikih, še zlasti ne pri otrocih.
Da merilne kapalke ne bi prišle v roke otrokom jih shranjujte v originalnem pretisnem omotu
in uporabljene merilne kapalke takoj zavrzite.
Topilo v zdravilu lahko pusti madeže na usnju, tkanini, plastiki in lakiranih površinah. Pazite,
da bo mesto nanosa popolnoma suho, preden pridejo živali v stik s temi materiali.

Brejost in laktacija:
Varnost zdravila v obdobju brejosti in laktacije ni bila ugotovljena. Pri teh živalih uporabite le
v skladu z oceno razmerja korist-tveganje odgovornega veterinarja.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:
Niso znane.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Pri zdravih pasjih mladičih ali odraslih psih, ki so bili izpostavljeni 5-krat prevelikim
odmerkom, ali pasjih mladičih, katerih matere so bile izpostavljene 3-krat prevelikim
odmerkom kombinacije imidakloprida in permetrina, niso zasledili neželenih kliničnih
znakov. Resnost kožnega eritema, ki se včasih pojavi na mestu nanosa, se poveča s
prevelikim odmerjanjem.

Inkompatibilnosti:
Niso znane.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE
NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Zdravilo ne sme priti v vodotoke, ker je lahko nevarno za ribe in druge vodne organizme.
Po uporabi merilno kapalko ponovno zaprite z zaporko. Vsako neporabljeno zdravilo za
uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba
odstraniti v skladu z lokalnimi zahtevami.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

30.8.2021

15. DRUGE INFORMACIJE

Bela polipropilenska merilna kapalka, zaprta z zaporko iz polietilena ali polioksimetilena.
Vsaka merilna kapalka je pakirana v trislojno vrečko iz polietilen tereftalata, aluminija in
polietilena majne gostote.
Enomililitrska merilna kapalka z 0,4 ml raztopine.
Trimililitrska merilna kapalka z 1,0 ml raztopine.
Šestmililitrska merilna kapalka z 2,5 ml in 4,0 ml raztopine.
Škatla po 1, 3, 4, 6 ali 10 merilnih kapalk.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Menjava in vračilo artikla ni možno, skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov!

Zdravilo v kapalki Ataxxa vašega psa zaščiti pred ugrizi klopov in bolh, ki lahko prenašajo nevarne bolezni kot sta borelioza in anaplazmoza.

Zaradi ''učinka pekočih nog'' je prehranjevanje parazita po stiku z zdravilom onemogočeno, kar prepreči ugriz.

Zdravilo je potrebno ponovno nanesti po preteku štirih tednov.

Ne uporabljajte pri mačkah! Zdravilo vsebuje permetrin, ki pri mačkah povzroča zastrupitev!

Navodila za uporabo: klik

Mnenja kupcev

Povprečna ocena izdelka  0,00   0 ocen
(Za oddajo se morate prijaviti)
Ni komentarjev za ta artikel.