Brezplačna dostava nad 39€
Odpošljemo v 24h
Dostavimo v 1-2 dneh
Skupine živali

OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA


1. Upravljavec osebnih podatkov:

PET NETWORK SI trgovina in storitve, d.o.o., Celovška cesta 258, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 235 00 00
Elektronska pošta: info@mrpet.si


2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je na voljo na: dpo@mrpet.si ali na Pet Network SI d.o.o., Celovška 258, 1000 Ljubljana.


3. Pravna podlaga in nameni obdelave osebnih podatkov:

Upravljavec v določenih poslovalnicah izvaja videonadzor na podlagi zakonitega interesa upravljavca. Videonadzor se izvaja i) za potrebe zaščite ljudi in premoženja ter ii) zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov ter v poslovnih prostorih. Izvajanje videonadzora v te namene je potrebno zaradi (a) varovanja pravnih dobrin – zalog blaga, (b) nadzora vstopa nepooblaščenih oseb v prostor, (c) preprečevanja tatvin blaga v poslovalnicah ter (d) dokazovanja količine prejetega blaga in fizičnega stanja pošiljke ob prejemu.


4. Uporabniki osebnih podatkov:

Osebne podatke, pridobljene z izvajanjem videonadzora, lahko obdelujejo zgolj s strani družbe pooblaščeni delavci oziroma odgovorne osebe, ki so dosegljive na zgoraj navedenih kontaktnih podatkih.


5. Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije:

Osebni podatki se hranijo in obdelujejo na območju Republike Slovenije in se ne iznašajo v države izven EU ali EGP.


6. Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Osebni podatki, pridobljeni z izvajanjem videonadzora, se hranijo en mesec (posnetki se mesečno brišejo oziroma presnemavajo) oziroma v primeru posnetka incidenčnega dogodka se le-ti hranijo do konca postopka, vodenega zaradi incidenčnega dogodka.


7. Druge informacije:

Avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov se ne izvaja. Osebna privolitev v obdelavo podatkov ni potreba in ne obstaja statutarna ali pogodbena obveznost zagotovitve podatkov; posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor. Neobičajne nadaljnje obdelave se ne izvajajo. Posebnih vplivov obdelave, zlasti nadaljnje obdelave, ni.


8. Pravice posameznika:

Posameznik ima v zvezi z osebnimi podatki pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov oziroma do seznanitve, pravico do popravka svojih osebnih podatkov, pravico do izbrisa osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov, pravico do prejema osebnih podatkov in posredovanja drugemu upravljavcu in pravico do vložitve ugovora obdelavi osebnih podatkov. Posameznik ima tudi pravico do pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.