Brezplačna dostava nad 39€
Odpošljemo v 24h
Dostavimo v 1-2 dneh
Skupine živali

OBVESTILO ZA ČLANE KLUBA Mr.Pet


S 1. marcem 2024 spreminjamo splošne pogoje kluba Mr.Pet. Spreminjajo se mejne vrednosti bonitetnih razredov (vsota vrednosti nakupov v obdobju 6. mesecev). Odstotek pridobljenega bonusa v posameznem razredu ostaja nespremenjen.

Nova bonitetna lestvica

Bonitetni razred

Bonus

0,00-249,99 €

2%

250,00-499,99 €

3%

500,00-749,99 €

4%

750,00 € in več

5%


Sprememba prične veljati in se uporabljati s 1. 3. 2024. Če imetnik kartice ne prekine oz. odstopi od članstva ter nadaljuje z uporabo klubske kartice, se šteje, da s spremembami in spremenjenimi splošnimi pogoji poslovanja soglaša.

V primeru, da se z novimi splošnimi pogoji ne strinjate, lahko prekinitev članstva opravite na podlagi izpolnjenega Obrazca za prekinitev članstva, ki je dostopen na prodajnih mestih Mr.Pet, na www.mrpet.si in z zahtevkom poslanim na klub@mrpet.si. Obrazec se odda na prodajnem mestu Mr.Pet ali pošlje na naslov Pet Network SI d.o.o., Celovška cesta 258, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov klub@mrpet.si.

Novi in stari in stari splošni pogoji poslovanja so na voljo na prodajnem mestu in na www.mrpet.si/splosni-pogoji-kluba-s-130.aspx.
Stari Splošni pogoji poslovanja za imetnike kartice Mr.Pet do 29.2.2024
Novi Splošni pogoji poslovanja za imetnike kartice Mr.Pet od 1.3.2024


Splošni pogoji poslovanja za imetnike kartice Klub Mr.Pet

 1. O KLUBU Mr.Pet
 2. UGODNOSTI KLUBA Mr.Pet
 3. KARTICA KLUBA
 4. BONUS NA KARTICI
 5. BONITETNI SISTEM IN OBRAčUNAVANJE BONUSOV
 6. REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO Mr.Pet
 7. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
 8. SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV
 9. KOMUNIKACIJA
 10. PRENEHANJE čLANSTVA
 11. IZGUBA, KRAJA IN BLOKADA KARTICE
 12. PRAVNA ZAŠčITA
1. O KLUBU Mr.Pet
a) Splošni pogoji poslovanja Kluba Mr.Pet so pravna osnova za poslovanje s kartico Kluba Mr.Pet (v nadaljevanju kartico kluba). S podpisom pristopnice za pridobitev kartice Kluba Mr.Pet član potrdi poznavanje določil poslovanja kluba in se zaveže k spoštovanju določil o poslovanju kluba, ki so navedena v nadaljevanju. Splošni pogoji poslovanja kluba so objavljeni na spletni strani www.mrpet.si in dostopni v trgovinah Mr.Pet.
b) Član kluba lahko postane vsaka fizična oseba z dopolnjenim šestnajstim (16) letom starosti. Osebe, mlajše od šestnajst (16) let, morajo ob včlanitvi predložiti tudi podpis staršev ali zakonitih zastopnikov. Kartico Kluba Mr.Pet lahko pridobi tudi pravna oseba.
c) Članstvo v klubu je brezplačno in brezpogojno (razen izpolnitve pristopnice) in velja do pisnega preklica člana kluba ali izdajatelja na način, ki je opredeljen v točki 10.
d) V klub se je mogoče včlaniti preko pristopnice za pridobitev kartice Klub Mr.Pet (v nadaljevanju pristopnica), ki je na voljo v trgovinah Mr.Pet ali preko spletne trgovine Mr.Pet na spletni strani www.mrpet.si.
e) Izraz član kluba se nanaša na osebo, ki se preko pristopnice včlani v klub. Član kluba je nosilec članstva, s katerim Pet Network SI d.o.o. direktno komunicira.
f) Izraz Imetnik kartice se nanaša na imetnika kartice z edinstveno številko kluba, kateremu je bila kartica kluba predana s strani člana kluba. Imetniki kartice sta tako član kluba kot tudi oseba, kateri je član kluba v uporabo predal manjšo (družinsko) kartico z edinstveno črtno kodo.

2. UGODNOSTI KLUBA Mr.Pet
a) Kartica kluba imetniku kartice omogoča sodelovanje oz. vključenost v različne ugodnosti, ki so zapisane na spletnem mestu www.mrpet.si in/ali objavljene v marketinških materialih Mr.Pet, javnih medijih oz. v sporočilih, ki jih član prejme v pisni obliki na domači naslov, elektronski naslov ali GSM. Ob predložitvi kartice ob nakupu so imetniki kartice v skladu s komunicirano akcijo upravičeni do ugodnejših cen, pri čemer se jim prizna pripis bonusa na kartico ali pa takojšnji popust.
b) Bonus se pridobi z nakupom izdelkov in storitev v trgovinah Mr.Pet, razen pri nakupu darilnih (vrednostnih) bonov Mr.Pet.
c) Ugodnosti lahko imetnik kartice koristi v trgovinah Mr.Pet v Sloveniji.
d) Član kluba lahko prejme prilagojene ugodnosti, in sicer na podlagi podatkov v skladu s točko 7. Ponudbe oziroma ugodnosti, ki jih posamezni člani prejmejo, so v istem časovnem obdobju lahko različne.

3. KARTICA KLUBA
a) Izdajatelj in lastnik kartice kluba je družba Pet Network SI d.o.o., Celovška cesta 258, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Pet Network SI d.o.o.).
b) Kartico kluba prejme vsak član kluba, ki pravilno izpolni pristopnico in jo odda v obdelavo v trgovini Mr.Pet oziroma vsaka stranka, ki se na spletni strani www.mrpet.si prijavi oziroma registrira na način, ki je opredeljen v Splošnih pogojih spletne trgovine Mr.Pet.
c) Po oddaji izpolnjene pristopnice stranka prejme komplet kartic kluba: veliko kartico in eno (1) manjšo kartico (plastični obesek s črtno kodo članske številke). Pri prijavi v klub preko spletne strani www.mrpet.si član prejme komplet kartic po pošti na domači vpisani naslov v roku petnajstih (15) dni po prejeti prijavi.
d) Izraz kartica kluba se nanaša na obe kartici iz kompleta kartic kluba z enako številko. Z obema karticama je mogoče pridobivati in koristiti bonuse. Pridobljeno ugodnost z eno izmed kartic je mogoče koristiti z obema karticama v katerikoli poslovalnici Mr.Pet. Pridobivanje bonusov je možno tudi s pomočjo pametnih telefonov (članska črtna koda je na ustrezen način vnešena v telefon). Uporaba kartice s pomočjo pametnih telefonov je podrobneje opisana na spletni strani www.mrpet.si. Zbiranje nakupov za namen razvrščanja v bonitetni razred in koriščenje bonusov je možno tudi z nakupi v spletni trgovini Mr.Pet.
e) Kartica kluba se aktivira z izdajo kartice na blagajni. Kartico Kluba Mr.Pet imetnik kartice lahko predloži ob nakupu blaga ali storitev na vseh prodajnih mestih, v količinah primernih za gospodinjsko porabo.
f) Član kluba lahko na lastno odgovornost v uporabo posreduje kartico izbranim osebam, pri čemer Pet Network SI d.o.o. ne prevzema odgovornosti za uporabo razdeljenih kartic kluba ali posredovanja podatkov za uporabo kartice preko telefonske aplikacije.
g) Članstvo omogoča koriščenje tudi drugih ugodnosti kluba, ki so aktualne v določenem obdobju in navedene na spletni strani www.mrpet.si.

4. BONUS (DOBROIMETJE) NA KARTICI
a) Kartica kluba imetniku omogoča, da s predložitvijo kartice ob nakupu zbira in koristi dobroimetje (bonus v nadaljevanju).
b) Vrednosti bonusa se v obliki popusta nalagajo na kartico kluba in se pri pridobivanju oz. koriščenju samodejno prištevajo oz. odštevajo s kartice kluba.
c) Za pridobivanje ali koriščenje ugodnosti oz. bonusa je potrebno obvezno predložiti kartico kluba.
d) Član kluba v spletni trgovini uveljavlja klubske ugodnosti z registracijo v spletno trgovino na način, ki je opredeljen v Splošnih pogojih spletne trgovine Mr.Pet.
e) Naknadna pridobitev bonusa na kartico ni mogoča.
f) Pet Network SI d.o.o. ni dolžan preverjati istovetnosti identitete imetnika kartice ob predložitvi klubske kartice ob nakupu.
g) Z zbranim bonusom lahko imetnik kartice zniža končno vrednost plačila za katerikoli izdelek ali storitev.
h) Pridobljeni bonus je mogoče koristiti od naslednjega dne po opravljenem nakupu dalje. To ne velja za bonuse, pridobljene v spletni trgovini.
i) Imetnik kartice kluba lahko bonus, ki ga je pridobil v tekočem koledarskem letu, koristi najkasneje do/in vključno z 31.1. naslednjega leta v okviru delovnega časa posamezne trgovine Mr.Pet. Po tem datumu se vsi neizkoriščeni bonusi izbrišejo s kartice. Naknadno koriščenje ali podaljševanje roka za koriščenje neizkoriščenih bonusov ni možno.
j) V primeru, da je znesek računa enak ali manjši od skupne vrednosti bonusa na kartici kluba, lahko imetnik kartice uveljavlja bonus v višini 100-odstotkov zneska računa. V primeru, da je končna vrednost bonusa višja od vrednosti nakupa, se razlika ne izplača v gotovini. Razlika bonusa ostane na kartici.
k) Gotovinsko izplačilo bonusov, zbranih na kartici, ni mogoče.
l) Bonus je mogoče koristiti deloma ali v celoti. Pri posameznem nakupu se lahko uveljavijo zbrani bonusi z ene kartice kluba. Bonusi različnih kartic se ne seštevajo.
m) Imetniku kartice, ki želi vrniti blago, za katerega je prejel bonus na kartico, se vrne celotna kupnina; vrednost bonusa, ki ga je imetnik prejel ob nakupu tega izdelka, pa se odšteje od stanja na kartici, v kolikor stanje na kartici to omogoča. V primeru, da je imetnik kartice bonus že izkoristil, se višina vrnjene kupnine zmanjša za višino bonusa, ki ga je imetnik prejel ob nakupu artikla, ki ga vrača.
n) Stanje in veljavnost bonusa na kartici sta vidna na vsakem računu. Bonus se obračunava na posamezni izdelek oz. pozicijo računa in se zaokrožuje na dve (2) decimalki natančno.
o) Zbrani bonusi so v pristojnosti člana kluba in podjetje Pet Network SI d.o.o. za njih ne odgovarja.
p) V primeru kraje, izgube, poškodbe ali drugega utemeljenega razloga, ko član kluba zaprosi za novo kartico, bonusa s stare kartice ni mogoče koristiti, dokler bonus ni prenesen s stare kartice na novo. Prenos je opravljen v roku dvajsetih (20) dni, kot je razvidno iz točke 11.d.
r) V primeru suma zlorabe pri pridobivanju in/ali koriščenju bonusa ali suma zlorabe uporabe kartice kluba, si Mr.Pet pridržuje pravico do njenega preklica.

5. BONITETNI SISTEM IN OBRAČUNAVANJE BONUSOV
Bonitetna lestvica
a) Bonitetna lestvica sestoji iz štirih bonitetnih razredov, ki jih določa vsota nakupov, ki so opravljeni s kartico kluba v trgovinah Mr.Pet in v spletni trgovini www.mrpet.si v obdobju 6. mesecev. Zbiranje nakupov je možno le ob predložitvi kartice ob nakupu. Stranki, ki klubske kartice ob nakupu ne predloži, se nakup ne prišteje in bonus ne obračuna. Lestvica se prične pri 0,00 €.
b) Razvrstitev v bonitetni razred je opravljena na podlagi vsote nakupov s kartico kluba v preteklih 6. mesecih.
c) Bonitetni razredi in pripadajoči bonusi kartice Kluba Mr.Pet.

Bonitetni razred (vsota vrednosti nakupov v obdobju preteklih 6. mesecev)

Bonus (odstotek od vrednosti nakupa, ki se naloži na kartico (v €))

0,00-249,99 €

2%

250,00-499,99 €

3%

500,00-749,99 €

4%

750,00 € in več

5%


d) Članu, ki se včlani v Klub Mr.Pet na podlagi pristopnice ali preko spletne strani www.mrpet.si, se seštevanje nakupov in razvrščanje v bonitetni razred začne s prvim nakupom po včlanitvi in aktivaciji kartice. Vrednost trenutnega nakupa se za razvrščanje v bonitetni razred upošteva naslednji koledarski dan.

6. REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO www.mrpet.si
a) Spletna trgovina je spletno mesto, na katerem je mogoče opraviti nakupe izdelkov, ki so predstavljeni na njem in ureja svoje osebne podatke.
b) Stranka, ki prvič opravlja nakup v spletni trgovini Mr.Pet, se pred prvim nakupom lahko registrira v spletni trgovini na način, ki je opredeljen v Splošnih pogojih spletne trgovine Mr.Pet.
c) Obstoječi član kluba se v spletno trgovino registrira s številko kartice Mr.Pet, imenom in priimkom. Že registriran član kluba pa se v spletno trgovino prijavlja z elektronskim naslovom in svojim lastno izbranim geslom.
d) Nakupi, opravljeni v spletni trgovini, se zbirajo na klubsko kartico za namen razvrščanja v bonitetni razred. Član kluba lahko v spletni trgovini tudi zbira in koristi bonuse. Član kluba v spletni trgovini uveljavlja klubske ugodnosti z registracijo v spletno trgovino na način, ki je opredeljen v Splošnih pogojih spletne trgovine Mr.Pet. V določenih primerih, se lahko klubske ugodnosti v fizičnih trgovinah razlikujejo od tistih na spletu.

7. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Pet Network SI d.o.o, Celovška cesta 258, Ljubljana, se kot upravljavec zavezuje, da bo podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebni podatki se obdelujejo izključno za vnaprej določene namene in samo v primerih, ko se posameznik strinja z določeno obdelavo. Pridobljeni osebni podatki, razen v kolikor je v teh pravilih izrecno drugače določeno, ne bodo posredovani tretjim osebam.


Namen obdelave osebnih podatkov

a) Vodenje kluba Mr.Pet
Osebni podatki (ime, priimek, poštni naslov, telefon in elektronski naslov) se obdelujejo za izvajanje aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje ugodnosti, ki jih nudi članstvo v Klubu Mr.Pet: identificiranje posameznega imetnika kartice, seštevek skupka nakupov za dodelitev razreda za obračun bonusa in koriščenje bonusa, reševanje morebitnih reklamacij, možnosti naknadnih pripisov bonusov, prijava v račun člana na spletu, za letno obveščanje članov kluba o stanju bonusov in njihovem skorajšnjem izteku ter drugo obveščanje vezano na poslovanje in delovanje kluba. Članstvo v klubu brez soglasja v to obdelavo ni mogoče. Podatki, pridobljeni za ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 5 let po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

b) Neposredno trženje
Osebni podatki (ime, priimek, poštni naslov, telefon in elektronski naslov) se uporabljajo za namene neposrednega trženja: oglaševanje, segmentiranje in profiliranje v namen prilagojenega oglaševanja, anketiranje ter za remarketing (ciljano oglaševanje) preko spletnih brskalnikov in socialnih omrežij. Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 3 mesece po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

c) Analize nakupnih navad
Osebni podatki (ime, priimek, poštni naslov, telefon in elektronski naslov) in podatki o opravljenih nakupih se uporabljajo za analiziranje nakupov in nakupnih navad v namen zagotavljanja boljše storitve in ponudbe, v pomoč pri poslovanju ter za profiliranje uporabnikov in avtomatizirano sprejemanje odločitev za zagotavljanje boljše spletne uporabniške izkušnje in pošiljanje prilagojenih ponudb. Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 3 mesece po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.


Pravice uporabnika
Uporabnik lahko kadarkoli zahteva dostop do podatkov, ki jih o njem hrani Pet Network SI d.o.o. Prav tako lahko kadarkoli zahteva popravek, omejitev ali preprečitev uporabe za posamezen namen obdelave, izbris ali prenos podatkov ter vloži ugovor pri Pet Network SI d.o.o. oz. vloži prijavo ali pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. V primeru, ko obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve, ima uporabnik tudi pravico do preklica privolitve. Način spremembe, dostopa ali izbrisa osebnih podatkov je opredeljen v 8. in 10. točki Splošnih pogojev poslovanja za imetnike kartice klub Mr.Pet.

Varnost
Pet Network SI d.o.o. se poslužuje ukrepov za zagotavljanje varnosti in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov ter se zavezuje, da jih sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeluje, hrani in varuje v skladu z veljavno zakonodajo in jih ne posreduje tretjim osebam.


Pet Network SI d.o.o. osebnih podatkov ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam. Podatki so lahko posredovani:

 • izvajalcem obdelave podatkov in informacijskih storitev, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletne trgovine in njene izboljšave (gostovanje na strežniku, izboljšanje uporabniške izkušnje, navigacije, e-mail marketing, …);
 • marketinškim agencijam za namen ponovnega trženja;
 • izvajalcem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (dostavne službe ipd.), vendar le v meri, ki je nujna za uspešno izvedbo naročila;
 • pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, inšpektorat ipd.).

Osebni podatki se hranijo in obdelujejo na območju Republike Slovenije in se ne iznašajo v države izven EU ali EGP.


Uporabnik s podpisom na pristopnici ali potrditvijo preko spletne strani zagotavlja, da so navedeni podatki resnični in točni ter dovoljuje, da Pet Network SI d.o.o. kot izdajatelj kartice podatke na kartici preveri in jih elektronsko obdela v namene, katerih obdelavo je potrdil.


Kontakt
Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na: dpo@mrpet.si ali na Pet Network SI d.o.o., Celovška 258, 1000 Ljubljana.


Pet Network SI d.o.o. je skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov tudi imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete tako, da ji pišete na: dpo@mrpet.si ali na Pet Network SI d.o.o., Celovška 258, 1000 Ljubljana.8. SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV

Posameznik ima pravico, da se odjavi od vsakega posameznega namena obdelave, opredeljenega zgoraj, posebej. V primeru, da posameznik prekliče privolitev v obdelavo za namen vodenja kluba, s tem tudi preklicuje članstvo v Klubu Mr.Pet.

Če želi posameznik preklicati uporabo podatkov za namen vodenja kluba, lahko to stori tako, da se
a) registrira na spletni strani mwww.mrpet.si in v »moj račun« uredi soglasje za »Vodenje kluba«,
b) zahteva Obrazec za urejanje privolitev na blagajni katerekoli trgovine Mr.Pet ali preko naslova klub@mrpet.si.

Če želi posameznik preklicati uporabo podatkov za namen neposrednega trženja, lahko to stori tako, da se
a) registrira na spletni strani www.mrpet.si in v »moj račun« uredi soglasje za »Neposredno trženje«,
b) zahteva Obrazec za urejanje privolitev na blagajni katerekoli trgovine Mr.Pet ali preko naslova klub@mrpet.si.

Če želi posameznik preklicati uporabo podatkov za namen analiz nakupnih navad, lahko to stori tako, da se
a) registrira na spletni strani www.mrpet.si in v »moj račun uredi soglasje pri »Analize nakupnih navad«,
b) zahteva Obrazec za urejanje privolitev na blagajni katerekoli trgovine Mr.Pet ali preko naslova klub@mrpet.si.


Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.


Sprememba podatkov
Uporabnik lahko spremeni svoje osebne podatke z registracijo na www.mrpet.si s pomočjo Obrazca za spremembo podatkov, dostopnega na vseh prodajnih mestih Mr.Pet, na www.mrpet.si (tukaj) in preko zahtevka poslanega na klub@mrpet.si.

Sprememba osebnega imena
Uporabnik jo lahko zahteva v primeru, da:
a) je je pri vnosu podatkov ob včlanitvi prišlo do tipkarske napake in uporabnik zahteva slovnični popravek imena. To lahko stori brez dodatne dokumentacije, s sporočilom, ki ga pošlje na klub@mrpet.si ali z obrazcem Sprememba podatkov, ki ga dobi na prodajnem mestu Mr.Pet ali na www.mrpet.si (tukaj).
b) je uporabnik spremenil svoje osebno ime v drugo osebno ime; v tem primeru mora poleg zahteve po spremembi osebnega imena predložiti tudi veljavni osebni dokument.

Spremembo podatkov na kartici lahko uporabnik zahteva samo za svojo klubsko kartico. Osebni podatki osebe, ki zahteva spremembo podatkov, se morajo ujemati s podatki člana kluba, da se sprememba izvede.

Pet Network SI d.o.o. ima pravico zahtevati vpogled v osebni dokument z namenom potrditve ujemanja podatkov.

Za zagotavljanje ugodnosti, ki jih nudi članstvo v klubu, mora uporabnik posredovati morebitne spremembe svojih osebnih podatkov. Pet Network SI d.o.o ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi spremembe ali napačnih osebnih podatkov uporabnika.

Sprememba podatkov člana kluba bo izvedena v roku petnajstih (15) dni od oddaje obrazca za spremembo podatkov.

Dostop do osebnih podatkov
Uporabnik lahko odda zahtevo za dostop do osebnih podatkov na podlagi izpolnjenega Obrazca za dostop, ki je dostopen na prodajnih mestih Mr.Pet, ter na www.mrpet.si (tukaj). Obrazec se odda na prodajnem mestu Mr.Pet ali pošlje na naslov Pet Network SI d.o.o, Celovška cesta 258, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov klub@mrpet.si.

9. KOMUNIKACIJA
Pet Network SI d.o.o. bo člana kluba o novostih, ugodnostih ter drugih informacijah obveščala preko kontaktnih podatkov, ki jih je posredoval na pristopnici.

10. PRENEHANJE ČLANSTVA in IZBRIS OSEBNIH PODATKOV
a) Član kluba lahko prekine članstvo na podlagi izpolnjenega Obrazca za prekinitev članstva, ki je dostopen na prodajnih mestih Mr.Pet, na www.mrpet.si (tukaj) in z zahtevkom poslanim na klub@mrpet.si. Obrazec se odda na prodajnem mestu Mr.Pet ali pošlje na naslov Pet Network SI d.o.o., Celovška cesta 258, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov klub@mrpet.si.
b) Pet Network SI d.o.o. deaktivacijo članstva izvede v roku petnajstih (15) dni od dneva prejete odjave. Deaktivirata se obe kartici iz kompleta.
c) Morebitni neizkoriščeni bonusi na kartici se v trenutku deaktivacije nepovratno izničijo.
d) Ob deaktivaciji kartic članstvo v klubu in vse s članstvom povezane ugodnosti prenehajo.

Izbris osebnih podatkov
Uporabnik lahko odda zahtevo za izbris osebnih podatkov na podlagi izpolnjenega Obrazca za izbris, ki je dostopen na prodajnih mestih Mr.Pet in na www.mrpet.si (tukaj). Obrazec se odda na prodajnem mestu Mr.Pet ali pošlje na naslov Pet Network SI d.o.o, Celovška cesta 258, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov klub@mrpet.si. Z izbrisom osebnih podatkov se prekine članstvo kluba.

11. IZGUBA, KRAJA IN BLOKADA KARTICE
a) V primeru izgube katerekoli kartice iz kompleta je mogoča blokada kartice in sicer z oddajo Obrazca za blokado kartice, ki je dostopen na prodajnih mestih Mr.Pet in na www.mrpet.si (izvedba blokade v roku sedem (7) dni), z zahtevkom poslanim na klub@mrpet.si (blokada izvedena v roku oseminštirideset (48) ur od prejetega sporočila), ali klicem na 01 507 4000 (blokada izvedena v roku štiriindvajsetih (24) ur od prejetega sporočila).
b) V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice, lahko član kluba zahteva nov paket kartic. Član kluba v tem primeru izpolni obrazec za Nadomestilo kartice, ki ga prejme na vseh prodajnih mestih Mr.Pet, na mrpet.si ali z zahtevkom poslanim na klub@mrpet.si. Obrazec se odda na prodajnem mestu Mr.Pet ali pošlje na naslov Pet Network SI d.o.o., Celovška cesta 258, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov klub@mrpet.si. Pet Network SI d.o.o. lahko zaračuna strošek izdelave nove kartice stranki, ki jo je zahtevala. Cenik izdelave nove kartice je objavljen v splošnih pogojih kluba Mr.Pet na spletni strani www.mrpet.si.
c) Nova kartica se aktivira ob njeni izdaji. Stara kartica se ob tem deaktivira in ni več primerna za uporabo.
d) Že pridobljene ugodnosti s stare kartice kluba, ki jih je pridobil imetnik kartice in, ki do trenutka blokade/deaktivacije še niso bile izkoriščene s strani katerekoli osebe, se samodejno prenesejo na novo kartico, in sicer v roku dvajsetih (20) dni od aktivacije nove kartice.
g) V primeru, da je kartica kluba imetniku kartice na kakršenkoli način odtujena, Pet Network SI d.o.o. ne prevzema odgovornosti za uporabo in morebitno zlorabo kartice, t.j. koriščenje bonusov in ugodnosti s strani tretjih oseb.

12. PRAVNA ZAŠČITA
a) V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, Pet Network SI d.o.o. imetnikom kartice za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja in pridobivanja bonusov in drugih ugodnosti kluba.
b) Podjetje Pet Network SI d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh Splošnih pogojev. Vse spremembe bodo javno objavljene na spletni strani si. Če imetnik kartice uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, se smatra, da je o njih obveščen, in da se z njimi strinja.
Pet Network SI d.o.o. si pridržuje pravico do ukinitve kartice Kluba Mr.Pet in vseh z njo povezanih ugodnosti. O slednjem obvesti člane z objavo na spletni strani www.mrpet.siin/ali po elektronski pošti.
c) Morebitne spore med članom kluba in izdajateljem kartice, rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Kontakt
Za vsa vprašanja, zahtevke o spremembah ali vpoglede v podatke nas uporabnik lahko kontaktira na klub@mrpet.si ali na telefonsko številko 01 507 40 00.

Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na: dpo@mrpet.si ali na Pet Network SI d.o.o., Celovška 258, 1000 Ljubljana.

Veljavnost Splošnih pogojev: od 1.3.2024 do spremembe oziroma preklica.
Z uveljavitvijo predmetnih Splošnih pogojev v celoti prenehajo veljati Splošnih pogoji Klubu Mr.Pet, ki so bili veljavni in objavljeni na spletni strani www.mrpet.si do 29.2.2024.

Družba Pet Network SI d.o.o. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod številko 1/40729/00. Matična št.: 2032279, Davčna št.: 54536626, Osnovni kapital: 12.519,00 €.