040 626 001 Email Pomoč
Brezplačna dostava nad 39€
Odpošljemo v 24h
Dostavimo v 1-2 dneh
Skupine živali
040 626 001 Email Pomoč

Splošni pogoji poslovanja za imetnike kartice Klub Mr.Pet

 1. O KLUBU Mr.Pet
 2. UGODNOSTI KLUBA Mr.Pet
 3. KARTICA KLUBA
 4. BONUS NA KARTIC
 5. BONITETNI SISTEM IN OBRAčUNAVANJE BONUSOV 
 6. REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO Mr.Pet
 7. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
 8. SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV
 9. KOMUNIKACIJA
 10. PRENEHANJE čLANSTVA
 11. IZGUBA, KRAJA IN BLOKADA KARTICE
 12. PRAVNA ZAŠčITA

1. O KLUBU Mr.Pet
a) Splošni pogoji poslovanja Kluba Mr.Pet so pravna osnova za poslovanje s kartico Kluba Mr.Pet (v nadaljevanju kartico kluba). S podpisom pristopnice za pridobitev kartice Kluba Mr.Pet član potrdi poznavanje določil poslovanja kluba in se zaveže k spoštovanju določil o poslovanju kluba, ki so navedena v nadaljevanju. Splošni pogoji poslovanja kluba so objavljeni na spletni strani www.mrpet.si in dostopni v trgovinah Mr.Pet.
b) član kluba lahko postane vsaka fizična oseba z dopolnjenim petnajstim (15) letom starosti. Osebe, mlajše od petnajst (15) let, morajo ob včlanitvi predložiti tudi podpis staršev ali zakonitih zastopnikov. Kartico Kluba Mr.Pet lahko pridobi tudi pravna oseba.
c) članstvo v klubu je brezplačno in brezpogojno (razen izpolnitve pristopnice) in velja do pisnega preklica člana kluba ali izdajatelja na način, ki je opredeljen v točki 10.
d) V klub se je mogoče včlaniti preko pristopnice za pridobitev kartice Klub Mr.Pet (v nadaljevanju pristopnica), ki je na voljo v trgovinah Mr.Pet ali preko spletne trgovine Mr.Pet na spletni strani www.mrpet.si.
e) Izraz član kluba se nanaša na osebo, ki se preko pristopnice včlani v klub. član kluba je nosilec članstva, s katerim Mr.Pet direktno komunicira.
f) Izraz Imetnik kartice se nanaša na imetnika kartice z edinstveno številko kluba, kateremu je bila kartica kluba predana s strani člana kluba. Imetniki kartice sta tako član kluba kot tudi oseba, kateri je član kluba v uporabo predal manjšo (družinsko) kartico z edinstveno črtno kodo.

2. UGODNOSTI KLUBA Mr.Pet
a) Kartica kluba imetniku kartice omogoča sodelovanje oz. vključenost v različne ugodnosti, ki so zapisane na spletnem mestu www.mrpet.si in/ali objavljene v marketinških materialih Mr.Pet, javnih medijih oz. v sporočilih, ki jih član prejme v pisni obliki na domači naslov, elektronski naslov ali GSM. Ob predložitvi kartice ob nakupu so imetniki kartice v skladu s komunicirano akcijo upravičeni do ugodnejših cen, pri čemer se jim prizna pripis bonusa na kartico ali pa takojšnji popust.
b) Bonus se pridobi z nakupom izdelkov in storitev v trgovinah Mr.Pet, razen pri nakupu darilnih (vrednostnih) bonov Mr.Pet.
c) Ugodnosti lahko imetnik kartice koristi v trgovinah Mr.Pet v Sloveniji.
d) član kluba lahko prejme prilagojene ugodnosti, in sicer na podlagi podatkov v skladu s točko 7.a. Ponudbe oziroma ugodnosti, ki jih posamezni člani prejmejo, so v istem časovnem obdobju lahko različne.

3. KARTICA KLUBA
a) Izdajatelj in lastnik kartice kluba je družba Mimaja d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Mr.Pet).
b) Kartico kluba prejme vsak član kluba, ki pravilno izpolni pristopnico in jo odda v obdelavo v trgovini Mr.Pet oziroma vsaka stranka, ki se na spletni strani www.mrpet.si prijavi oziroma registrira na način, ki je opredeljen v Splošnih pogojih spletne trgovine Mr.Pet.
c) Po oddaji izpolnjene pristopnice stranka prejme komplet kartic kluba: veliko kartico in eno (1) manjšo kartico (plastični obesek s črtno kodo članske številke). Pri prijavi v klub preko spletne strani www.mrpet.si član prejme komplet kartic po pošti na domači vpisani naslov v roku petnajstih (15) dni po prejeti prijavi.
d) Izraz kartica kluba se nanaša na obe kartici iz kompleta kartic kluba z enako številko. Z obema karticama je mogoče pridobivati in koristiti bonuse. Pridobljeno ugodnost z eno izmed kartic je mogoče koristiti z obema karticama v katerikoli poslovalnici Mr.Pet. Pridobivanje bonusov je možno tudi s pomočjo pametnih telefonov (članska črtna koda je na ustrezen način vnešena v telefon), vendar se lahko bonusi koristijo le s predložitvijo kartice. Uporaba kartice s pomočjo pametnih telefonov je podrobneje opisana na spletni strani www.mrpet.si. Zbiranje nakupov za namen razvrščanja v bonitetni razred je možno tudi z nakupi v spletni trgovini Mr.Pet, pridobivanje in koriščenje bonusov iz spletnih nakupov pa je opredeljeno v Splošnih pogojih spletne trgovine Mr.Pet.
e) Kartica kluba se aktivira z izdajo kartice na blagajni. Kartico Kluba Mr.Pet imetnik kartice lahko predloži ob nakupu blaga ali storitev na vseh prodajnih mestih, navedenih pod točko 2.c., v količinah primernih za gospodinjsko porabo.
f) član kluba lahko na lastno odgovornost v uporabo posreduje kartico izbranim osebam, pri čemer Mr.Pet ne prevzema odgovornosti za uporabo razdeljenih kartic kluba ali posredovanja podatkov za uporabo kartice preko telefonske aplikacije.
g) članstvo omogoča koriščenje tudi drugih ugodnosti kluba, ki so aktualne v določenem obdobju in navedene na spletni strani www.mrpet.si.

4. BONUS (DOBROIMETJE) NA KARTICI
a) Kartica kluba imetniku omogoča, da s predložitvijo kartice ob nakupu zbira in koristi dobroimetje (bonus v nadaljevanju).
b) Vrednosti bonusa se v obliki popusta nalagajo na kartico kluba in se pri pridobivanju oz. koriščenju samodejno prištevajo oz. odštevajo s kartice kluba.
c) Za pridobivanje ali koriščenje ugodnosti oz. bonusa je potrebno obvezno predložiti kartico kluba. član kluba v spletni trgovini uveljavlja klubske ugodnosti z registracijo v spletno trgovino kot obstoječi član na način, ki je opredeljen v Splošnih pogojih spletne trgovine Mr.Pet.
d) Naknadna pridobitev bonusa na kartico ni mogoča.
e) Mr.Pet ni dolžan preverjati istovetnosti identitete imetnika kartice ob predložitvi klubske kartice ob nakupu.
f) Z zbranim bonusom lahko imetnik kartice zniža končno vrednost plačila za katerikoli izdelek ali storitev.
g) Pridobljeni bonus je mogoče koristiti od naslednjega dne po opravljenem nakupu dalje. To ne vellja za bonuse, pridobljene v spletni trgovini.
h) Imetnik kartice kluba lahko bonus, ki ga je pridobil v tekočem koledarskem letu, koristi najkasneje do/in vključno z 31.1. naslednjega leta v okviru delovnega časa posamezne trgovine Mr.Pet. Po tem datumu se vsi neizkoriščeni bonusi izbrišejo s kartice. Naknadno koriščenje ali podaljševanje roka za koriščenje neizkoriščenih bonusov ni možno.
i) V primeru, da je znesek računa enak ali manjši od skupne vrednosti bonusa na kartici kluba, lahko imetnik kartice uveljavlja bonus v višini 100-odstotkov zneska računa. V primeru, da je končna vrednost bonusa višja od vrednosti nakupa, se razlika ne izplača v gotovini. Razlika bonusa ostane na kartici.
j) Gotovinsko izplačilo bonusov, zbranih na kartici, ni mogoče.
k) Bonus je mogoče koristiti deloma ali v celoti. Pri posameznem nakupu se lahko uveljavijo zbrani bonusi z ene kartice kluba. Bonusi različnih kartic se ne seštevajo.
l) Imetniku kartice, ki želi vrniti blago, za katerega je prejel bonus na kartico, se vrne celotna kupnina; vrednost bonusa, ki ga je imetnik prejel ob nakupu tega izdelka, pa se odšteje od stanja na kartici, v kolikor stanje na kartici to omogoča. V primeru, da je imetnik kartice bonus že izkoristil, se višina vrnjene kupnine zmanjša za višino bonusa, ki ga je imetnik prejel ob nakupu artikla, ki ga vrača.
m) Stanje in veljavnost bonusa na kartici sta vidna na vsakem računu. Bonus se obračunava na posamezni izdelek oz. pozicijo računa in se zaokrožuje na dve (2) decimalki natančno.
n) Zbrani bonusi so v pristojnosti člana kluba in podjetje Mimaja d.o.o. za njih ne odgovarja.
o) V primeru kraje, izgube, poškodbe ali drugega utemeljenega razloga, ko član kluba zaprosi za novo kartico, bonusa s stare kartice ni mogoče koristiti, dokler bonus ni prenesen s stare kartice na novo. Prenos je opravljen v roku dvajsetih (20) dni, kot je razvidno iz točke 11.d.
p) V primeru suma zlorabe pri pridobivanju in/ali koriščenju bonusa ali suma zlorabe uporabe kartice kluba, si Mr.Pet pridržuje pravico do njenega preklica.

 

5. BONITETNI SISTEM IN OBRAČUNAVANJE BONUSOV
Bonitetna lestvica
a) Bonitetna lestvica sestoji iz štirih bonitetnih razredov, ki jih določa vsota nakupov, ki so opravljeni s kartico kluba v trgovinah Mr.Pet in v spletni trgovini www.mrpet.si v obdobju 6. mesecev. Zbiranje nakupov je možno le ob predložitvi kartice ob nakupu. Stranki, ki klubske kartice ob nakupu ne predloži, se nakup ne prišteje in bonus ne obračuna. Lestvica se prične pri 0,00 €.
b) Razvrstitev v bonitetni razred je opravljena na podlagi vsote nakupov s kartico kluba v preteklih 6. mesecih.
c) Bonitetni razredi in pripadajoči bonusi kartice Kluba Mr.Pet.


Bonitetni razred  (vsota vrednosti nakupov v obdobju preteklih 6. mesecev)

Bonus (odstotek od vrednosti nakupa, ki se naloži na kartico (v  €))

0,00-199,99 €

2%

200,00-399,99 €

3%

400,00-599,99 €

4%

600,00 € in več

5%

Veljavnost bonitetne lestvice je od 1.4.2015 dalje.

d) članu, ki se včlani v Klub Mr.Pet po 1.4.2015 na podlagi pristopnice ali preko spletne strani www.mrpet.si, se seštevanje nakupov in razvrščanje v bonitetni razred začne s prvim nakupom po včlanitvi in aktivaciji kartice. Vrednost trenutnega nakupa se za razvrščanje v bonitetni razred upošteva naslednji koledarski dan.

6. REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO www.mrpet.si
a) Spletna trgovina je spletno mesto, na katerem je mogoče opraviti nakupe artiklov, ki so predstavljeni na njem.
b) Stranka, ki prvič opravlja nakup v spletni trgovini Mr.Pet, se mora pred prvim nakupom registrirati v spletni trgovini na način, ki je opredeljen v Splošnih pogojih spletne trgovine Mr.Pet.
b) Obstoječi član kluba do spletne trgovine dostopa z uporabniškim imenom (elektronski naslov) in geslom.
d) Nakupi, opravljeni v spletni trgovini, se zbirajo na klubsko kartico za namen razvrščanja v bonitetni razred.

7. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
a) Stranka s podpisom izjave na pristopnici potrdi, da je seznanjena s Splošnimi pogoji poslovanja Kluba Mr.Pet in jih v celoti sprejema. Dovoljuje, da Mr.Pet obdeluje njene osebne podatke z namenom izvajanja neposrednega trženja in izvajanja aktivnosti ter poslovanja s kartico, za kar lahko uporablja podatke, ki jih je posredovala na pristopnici ali kadarkoli kasneje v kakršnikoli obliki, in podatke o opravljenih nakupih, ki jih lahko Mr.Pet uporablja za proučevanje nakupovalnih navad, segmentiranje in izvajanje ciljnega trženja ter obveščanje o novostih poslovanja in ponudbi Mr.Pet. S tem je stranka upravičena tudi do prilagojenih ponudb in ugodnosti, ki jih bo prejela preko pošte, e-pošte ali preko telefona v obliki klicev ali sporočil SMS/MMS. S podpisom potrjuje, da je seznanjena, da lahko kadarkoli pisno prekliče to izjavo ter od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da preneha obdelovati zgoraj navedene podatke oz. se odjavi od prejemanja promocijskih obvestil.
b) Stranka s podpisom na pristopnici zagotavlja, da so navedeni podatki resnični in točni ter dovoljuje, da Mr.Pet kot izdajatelj kartice podatke na kartici preveri in jih elektronsko obdela.
c) Mr.Pet kot upravljavec osebnih podatkov vse osebne podatke sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeluje in varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne posreduje tretjim osebam.
d) član Kluba Mr.Pet lahko kadarkoli pisno zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec podatkov je dolžan v roku petnajstih (15) dni ustrezno preprečiti uporabo podatkov za namen neposrednega trženja, ter o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno ali na drug dogovorjeni način (elektronsko sporočilo) obvestiti člana kluba, ki je to zahteval.

e) Mr.Pet se kot upravljavec podatkov zavezuje, da bo v primeru prenehanja članstva, ki je opredeljeno v točki 10., hranil podatke o članu še največ eno (1) leto.

8. SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV IN ZDRUŽITEV KARTIC
a) član kluba lahko na svoji kartici, prek Obrazca za spremembo podatkov, spreminja osebne podatke, navedene na pristopnici, upoštevajoč posebne pogoje pri spremembi imena, navedene v točki 8.e.
b) Spremembo podatkov na kartici lahko zahteva samo član kluba za svojo kartico. Osebni podatki osebe, ki zahteva spremembo podatkov, se morajo ujemati s podatki člana kluba; v nasprotnem primeru se zahtevane spremembe ne izvedejo.
c) Mr.Pet ima pravico zahtevati vpogled v osebni dokument z namenom potrditve ujemanja podatkov.
d) Sprememba podatkov člana kluba bo izvedena v roku petnajstih (15) dni od oddaje Obrazca za spremembo podatkov.
e) član kluba lahko z Obrazcem za spremembo podatkov zahteva spremembo osebnega imena:

 • če je pri vnosu podatkov ob včlanitvi prišlo do tipkarske napake in član zahteva slovnični popravek imena. To lahko stori brez dodatne dokumentacije, oz.
 • če je član spremenil svoje osebno ime v drugo osebno ime; v tem primeru mora poleg zahteve po spremembi osebnega imena predložiti tudi veljavni osebni dokument.

f) V primeru, da se pri članu kluba spremenijo osebni podatki, ki jih je posredoval na pristopnici, je dolžan spremembo podatkov sporočiti v roku tridesetih (30) dni od nastale spremembe. Spremenjene podatke bo Mr.Pet upošteval najkasneje v roku dvajsetih (20) dni od prejetega Obrazca za spremembo podatkov. Mr.Pet ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi spremembe ali napačnih osebnih podatkov člana kluba.
g) član kluba, ki ne želi prejemati posebnih ponudb v tiskani obliki (katalog ugodnosti, direktna pošta ipd.) ali elektronskih obvestil, se od teh aktivnosti odjavi z izpolnjenim Obrazcem za spremembo podatkov. Obrazec lahko:
   (1) osebno odda v trgovini Mr.Pet,
   (2) pošlje po pošti na naslov Mimaja d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana ali
   (3) pošlje preko e-pošte na naslov mr.pet-klub@mimaja.si.
   (4) Od elektronskih obvestil se lahko odjavi tudi neposredno s klikom na odjavo v obvestilu
h) član kluba, ki ne želi prejemati multimedijskih sporočil (SMS/MMS), se od teh aktivnosti odjavi na naslednje načine:
   (1) Prek Obrazca za spremembo podatkov (tega odda v trgovini Mr.Pet ali ga pošlje na naslov Mimaja d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana).)
   (2) Prek elektronskega pisnega zahtevka, ki ga pošlje na elektronski naslov: mr.pet-klub@mimaja.si v sporočilu mora navesti člansko številko kluba in številko GSM, na katero prejema multimedijska sporočila.
i) član kluba, ki želi združiti 2 različni kartici, ker se je v preteklosti večkrat vpisal v klub z različnimi podatki ali, ker želita 2 družinska člana združiti kartici, oziroma zaradi drugega utemeljenega vzroka, mora izpolniti Zahtevek za združitev kartic. Mr.Pet bo združitev opravil najkasneje v roku dvajsetih (20) dni po prejetem izpolnjenem zahtevku. član kluba dobi obrazec v poslovalnicah Mr.Pet in na spletni strani www.mrpet.si ter ga izpolnjenega odda v trgovini Mr.Pet ali ga pošlje na naslov Mimaja d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana.

9. KOMUNIKACIJA
a) Mr.Pet bo člana kluba o novostih, ugodnostih ter drugih informacijah obveščal preko kontaktnih podatkov, ki jih je posredoval član kluba na pristopnici.
b) S članom kluba, ki domačega naslova oz. številke GSM nima registriranih v Republiki Sloveniji, Mr.Pet komunicira prek elektronske pošte.

10. PRENEHANJE ČLANSTVA
a) član kluba lahko prekine članstvo na podlagi izpolnjenega obrazca Prenehanje članstva, ki ga odda na prodajnem mestu Mr.Pet, pošlje na naslov Mimaja d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov mr.pet-klub@mimaja.si.
b) Mr.Pet deaktivacijo članstva izvede v roku petnajstih (15) dni od dneva prejete odjave. Deaktivirata se obe kartici iz kompleta.
c) Morebitni neizkoriščeni bonusi na kartici se v trenutku deaktivacije nepovratno izničijo.
d) Ob deaktivaciii kartic članstvo v klubu in vse s članstvom povezane ugodnosti prenehajo.

11. IZGUBA, KRAJA IN BLOKADA KARTICE

a) V primeru izgube katerekoli kartice iz kompleta je mogoča blokada kartice:
   (1) v trgovini Mr.Pet, z obrazcem Blokada in zamenjava kartice (izvedba v roku sedem (7) dni),
   (3) s pisnim zahtevkom preko e-pošte z obrazcem Blokada in zamenjava kartice na naslov mr.pet-klub@mimaja.si  (blokada izvedena v roku oseminštirideset (48) ur od prejetega sporočila),
   (4) s telefonskim klicem na 01 507 4000 (blokada izvedena v roku štiriindvajsetih (24) ur od prejetega sporočila).
b) V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice, je član kluba upravičen do novega paketa kartic. Član kluba izpolni obrazec za Nadomestilo kartice, ki ga prejme na vseh prodajnih mestih Mr.Pet. Mr.Pet lahko zaračuna strošek izdelave nove kartice stranki, ki jo je zahtevala.
c) Nova kartica se aktivira ob njeni izdaji. Stara kartica se ob tem deaktivira in ni več primerna za uporabo.
d) Že pridobljene ugodnosti s stare kartice kluba, ki jih je pridobil imetnik kartice in, ki do trenutka blokade/deaktivacije še niso bile izkoriščene s strani katerekoli osebe, se samodejno prenesejo na novo kartico, in sicer v roku dvajsetih (20) dni od aktivacije nove kartice.
g) V primeru, da je kartica kluba imetniku kartice na kakršenkoli način odtujena, Mr.Pet ne prevzema odgovornosti za uporabo in morebitno zlorabo kartice, t.j. koriščenje bonusov in ugodnosti s strani tretjih oseb.

12. PRAVNA ZAŠČITA
a) V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, Mr.Pet imetnikom kartice za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja in pridobivanja bonusov in drugih ugodnosti kluba.
b) Podjetje Mimaja d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh Splošnih pogojev. Vse spremembe bodo javno objavljene na spletni strani www.mrpet.si. če imetnik kartice uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, se smatra, da je o njih obveščen, in da se z njimi strinja.
Mimaja d.o.o. si pridržuje pravico do ukinitve kartice Kluba Mr.Pet in vseh z njo povezanih ugodnosti. O slednjem obvesti člane z objavo na spletni strani www.mrpet.si in/ali po elektronski pošti.
c) Morebitne spore med članom kluba in izdajateljem kartice, rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.
Veljavnost Splošnih pogojev: od 1.4.2015 do spremembe oziroma preklica.
Z uveljavitvijo predmetnih Splošnih pogojev v celoti prenehajo veljati Pogoji članstva v Klubu Mr.Pet, ki so bili veljavni  in objavljeni na spletni strani www.mrpet.si do 31.3.2015.
  

Družba Mimaja d.o.o. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod številko 1/40729/00. Matična št.: 2032279, Davčna št.: 54536626, Osnovni kapital: 12.519,00 €.